استاندار تهران در احکامی جداگانه سرپرست فرمانداری دماوند، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران را منصوب کرد.

به گزارش مرور نیوز، محسن منصوری در احکام جداگانه سرپرست فرمانداری دماوند، مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران را منصوب کرد.

بر این اساس رضا طاهرخانی به سمت سرپرست فرمانداری دماوند، امیرعباس شفیع زاده به سمت مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری تهران، مجتبی ذاکریان به سمت سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران و هادی گورابی به سمت سرپرست دفتر امور شهری و شوراهای استانداری تهران منصوب شدند.

بر اساس گزارش روابط عمومی استانداری تهران، رضا طاهرخانی با ۱۹ سال سابقه کار در وزارت کشور و استانداری تهران، بخشدار شهرستان تاکستان، بخشدار کردان، بخشدار رودهن، بخشدار گلستان، مسئول دبیرخانه شورای تامین استان، نماینده استانداری در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ها و بخشدار لواسانات بوده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز