لایحه شهرداری برای تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای امروز در صحن شورای شهر تصویب شد.

به گزارش مرور نیوز، نرجس سلیمانی عضو شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر در جریان تعیین عوارض پارک حاشیه‌ای برای سال 1401 اظهار داشت: بخش عمده هزینه اضافه در پارک حاشیه‌ای مربوط به وجود نیروی انسانی غیرقابل مدیریت اجتماعی است.

وی افزود: به نظر من دریافت وجه مربوط به پارک حاشیه‌ای باید برای هوشمندسازی دراین زمینه استفاده شود.

این عضو شورای شهر تهران خاطرنشان کرد:‌دریافت وجه برای هوشمندسازی بسیار تأثیرگذار است و از طرفی نیروهای انسانی که اکنون در زمینه پارک حاشیه‌ای فعالیت دارند شغل آنها مولد نیست ما باید به سمت هوشمندسازی هر چه بهتر در سطح شهر پیش رویم.

سرانجام پس از صحبت‌های مجتبی شفیعی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار و اعضای شورای شهر بررسی لایحه شهردار تهران در خصوص تعیین نرخ عوارض پارک حاشیه‌ای با 19 رأی موافق به تصویب رسید و نرخ عوارض برای سال آینده در این زمینه حدود حداکثر28 درصد افزایش خواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز