رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور گفت: ساعت کار در واحدهای شماره گذاری، مراکز تعویض پلاک استان‌ها، واحد شماره گذاری مستقر در کارخانجات و دفاتر خدمات خودرویی سراسر کشور افزایش یافت.

به گزارش مرور نیوز، سرهنگ علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور اظهار داشت: با توجه به افزایش مراجعات مردمی در اسفند ماه به مراکز شماره گذاری و تعویض پلاک و همچنین دفاتر خدمات خودرویی سراسر کشور، در راستای تسهیل در ارائه خدمات شماره گذاری به متقاضیان و جلوگیری از ایجاد ازدحام و تراکم کاری در روزهای پایانی سال، ساعت کار در واحدهای شماره گذاری، مراکز تعویض پلاک استان‌ها، واحد شماره گذاری مستقر در کارخانجات و دفاتر خدمات خودرویی سراسر کشور در مرحله اول از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۴ الی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ تا ساعت ۱۶ افزایش یافت.

وی افزود: مرحله دوم افزایش ساعت کاری از تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۱ الی ۱۴۰۰/۱۲/۲۸ تا ساعت ۱۷ است.

رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور گفت: درب مراکز در مرحله اول ساعت ۱۶ و در مرحله دوم ساعت ۱۷ بسته خواهد شد. لذا پس از بسته شدن در مراکز تا آخرین نفر مراجعه کننده ارائه خدمات می‌دهند.

وی افزود: افزایش ساعت کار صرفاً از روز شنبه الی چهارشنبه و روزهای پنجشنبه مشمول افزایش ساعت کار نخواهد بود. لیکن روزهای پنجشنبه پس از بسته شدن درب‌ها در ساعت ۱۲ به تمامی مراجعین در مراکز شماره گذاری خدمات ارائه می‌شود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز