وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز پنجشنبه ۲۶ اسفندماه در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

به گزارش مرور نیوز، وزارت آموزش و پرورش برنامه مدرسه تلویزیونی روز پنج شنبه ۲۶  اسفندماه در تمام مقاطع تحصیلی را مشخص کرد.

شبکه آموزش:

فنی و حرفه‌ای و کار و دانش:

ساعت٨ تا ٨:۲۰

چرم دوزی - مشترک همه پایه‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت۸:۲۰ تا۸۴۰

عکاسی - مشترک همه پایه‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای

ساعت٨:۴۰ تا۹:۰۰

مکانیک - مشترک همه پایه‌ها - شاخه فنی و حرفه‌ای

۶ پایه ابتدایی:

ساعت۱۳:۴۵تا ١۴:۰۵

فارسی و نگارش

پایه اول

ساعت ١۴:۰۸تا۱۴:۲۸

بازی و ریاضی

پایه دوم

ساعت ۱۴:۳۲تا ۱۵:۵۲

بازی و ریاضی

پایه سوم

ساعت۱۴:۵۵تا۱۵:۱۵

فارسی و نگارش

پایه چهارم

ساعت ۱۵:۱۸تا۱۵:۳۸

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت ۱۵:۴۰تا۱۶:۰۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

متوسطه اول:

ساعت ۱۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

عربی

پایه هفتم

ساعت۱۶:۳۰تا۱۷:۰۰

عربی

پایه هشتم

ساعت ١۷:۰۰تا ۱۷:۳۰

عربی

پایه نهم

متوسطه دوم:

ساعت ١۷:۳۰تا۱۷:۵۰

شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۷:۵۰تا ١۸:۱۰

زیست شناسی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۱۰تا ۱۸:۳۵

شیمی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

ساعت ۱۸:۳۵تا ۱۹:۰۰

زیست شناسی یک - پایه ۱۰- رشته علوم تجربی

شبکه قرآن:

ساعت۸

عربی نکات آزمون

ساعت۹

عربی نکات آزمون

شبکه امید:

ساعت شروع ١٠:٣٠

شیمی (دهم)

فیزیک (یازدهم)

آمار و احتمال ریاضی

زیست (دهم)

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز