با توجه به واکسیناسیون سراسری کرونا مدت زمان دوره آموزش سربازی به ۴۵ روز قبل از دوران کرونا بازگشت.

به گزارش مرور نیوز، با توجه به واکسیناسیون سراسری کرونا و بازگشت شرایط عادی به جامعه، مدت زمان دوره آموزش سربازی به ۴۵ روز قبل از دوران کرونا بازگشت.با توجه به واکسیناسیون سراسری کرونا مدت زمان دوره آموزش سربازی به ۴۵ روز قبل از دوران کرونا بازگشت.

دوره آموزشی ۴۵ روزه در تمام مراکز آموزشی و پادگان‌های نیرو‌های مسلح در حال اجرا است.

مدت دوره آموزش سربازی به دلیل شیوع کرونا در کشور، به ۳۰ روز کاهش یافته بود.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز