رئیس پلیس اماکن گفت: فروش غذای گرم تنها برای رستوران‌های پایانه‌های مسافربری مجاز است.

به گزارش مرور نیوز، سرهنگ نوروزی رئیس پلیس اماکن گفت: رستوران‌های داخل شهر می‌توانند با دریافت نامه از اتحادیه و مجوز از پلیس اماکن به آن‌هایی که عذر شرعی دارند اغذیه‌های سرد بفروشند.

سرهنگ نوروزی گفت: سرو غذا باید در داخل رستوران باشد و داخل رستوران باید از بیرون مشخص نباشد و شیشه‌ها پوشیده شود.

به گفته رئیس پلیس اماکن ناجا، فروش غذای گرم تنها برای رستوران‌های پایانه‌های مسافربری مجاز است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز