بنابر اعلام وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۷ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۲۹۷ دُز رسید.

به گزارش مرور نیوز، براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت تا کنون بیش از ۱۴۷ میلیون دز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تا کنون ۶۴ میلیون و ۷۷ هزار و ۵۲۲ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۱۵۶ هزار و ۲۰۱ نفر دُز دوم و ۲۶ میلیون و ۵۳۳ هزار و ۵۷۴ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

بنابراین مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۷ میلیون و ۷۶۷ هزار و ۲۹۷ دُز رسید.

در شبانه روز گذشته نیز ۹۴ هزار و ۲۰۵ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز