براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۶۲۹ دز رسید..

به گزارش مرور نیوز، براساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، تا کنون ۶۴ میلیون و ۱۸۸ هزار و ۲۴۱ نفر دز اول، ۵۷ میلیون و ۳۵۰ هزار و ۴۳۵ نفر دُز دوم و ۲۶ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۹۵۳ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

به این ترتیب مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۸ میلیون و ۲۸۹ هزار و ۶۲۹ دُز رسید.

همچنین در شبانه روز گذشته ۷۱ هزار و ۶۴۳ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز