سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران از حضور شهردار تهران در صحن شورا به منظور ارائه گزارش درباره موضوعات مرتبط با مدیریت شهری خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، علیرضا نادعلی سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به برگزاری شصتمین جلسه شورای شهر تهران در روز یکشنبه (۴ اردیبهشت ماه) گفت: در این جلسه علیرضا زاکانی در خصوص موضوعات مرتبط با مدیریت شهری گزارش ارائه خواهد کرد.

وی اظهار کرد: در این جلسه انتخاب نمایندگان شورای اسلامی شهر تهران جهت عضویت در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی موضوع بند سوم ماده ۲۴۴ قانون مالیات‌های مستقیم هم مشخص خواهد شد و بررسی ۲۶ پرونده پلاک ثبتی از حیث باغ یا غیر باغ بودن نیز در دستور کار اعضا قرار دارد.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز