وزیر آموزش و پرورش در راهپیمایی روز قدس شرکت کرد و گفت: باید با مستکبران مقابله و در کنار آن از مظلومان حمایت کنیم.

به گزارش مرور نیوز، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش در حاشیه مراسم راهپیمایی روز قدس اظهار کرد: پیام ما در روز قدس این است که باید با مستکبران مقابله و در کنار آن از مظلومان حمایت کنیم.

وی ادامه داد: به همین منظور وظیفه داریم که در این راهپیمایی شرکت و با توجه به فرمان های حضرت امام در مقابل مستکبران ایستادگی کنیم.

وزیر آموزش و پرورش در خصوص احساسی که برای دیدن دانش آموزان در راهپیمایی روز قدس داشته است، اظهار کرد: بسیار خوشحال هستیم که دانش آموزان را در راهپیمایی روز قدس دیدیم چرا که حضور آن ها مایه امیدواری به آیندگان است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز