مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۱۳ هزار و ۲۴۰ دوز رسید.

به گزارش مرور نیوز، تا کنون ۶۴ میلیون و ۳۵۱ هزار و ۴۰۳ نفر دوز اول، ۵۷ میلیون و ۵۷۸ هزار و ۱۹۶ نفر دوز دوم و ۲۷ میلیون و ۸۳ هزار و ۶۴۱ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۱۳ هزار و ۲۴۰ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۵ هزار و ۶۳۲ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز