به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌های کشور زندانیانی که دارای جرائم سبک هستند و حضور آنان در جامعه لطمه و آسیب وارد نکند از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند.

به گزارش مرور نیوز، محمود ضیایی‌ فرد معاون سازمان زندان های کشور گفت: استفاده حداقلی از حبس یکی از برنامه‌ها و سیاست‌های دستگاه قضا است که در این راستا اقدامات مهمی انجام شده است.

او گفت: در استان بوشهر در مقطعی زندان نظامیان بوشهر به صفر رسید و تعطیل و در برخی از استان‌های دیگر هم این مورد محقق شد و اکنون یکی از اولویت‌های سازمان زندان‌ها برای جرایم سبک استفاده حداکثری از پابند‌های الکترونیکی است.

افزایش استفاده از پابند‌های الکترونیکی

به گفته معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌های کشور زندانیانی  که دارای جرائم سبک هستند و حضور آنان در جامعه لطمه و آسیب وارد نکند از پابند الکترونیکی استفاده می‌کنند.

او گفت: اکنون ۱۰ هزار زندانی تحت پوشش پابند الکترونیکی است و این افراد زندانیانی   هستند که برای جامعه خطرناک نیستند.  

ضیایی‌فرد گفت: ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای اجرا طرح طبقه‌بندی زندانیان بر اساس نوع جرم، سن و سوابق شخصیتی از اولویت‌ها است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز