عضو شورای شهر تهران در پاسخی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق سکونتگاهی در معرض خطر فرونشست با تأکید بر اینکه فرونشست یک مشکل جدی در تهران است، گفت: استعلامات در این زمینه در حال انجام است و همه نقاطی که در خطر فرونشست و یا دیگر خطرات هستند، مشخص می‌شوند.

به گزارش مرور نیوز، جعفر بندی شربیانی عضو شورای شهر تهران در نشست خبری اولین اجلاس همکاری کمیسیون های معماری و شهرسازی شوراهای استان تهران با اشاره به چگونگی و چرایی شکل گیری این مجمع اظهار کرد: وقتی به آمار و ارقام موجود در شهر تهران توجه کنیم متوجه اهمیت این اجلاس خواهیم شد.

وی همچنین تصریح کرد: تراکم جمعیتی در استان تهران 20 برابر کل کشور است؛ در هر کیلومتر مربع در سطح کشور به صوت میانگین 45 نفر ساکن است در حالیکه در تهران 996 نفر است. هشت دهم درصد وسعت کشور به استان تهران اختصاص دارد و جمعیت 17 درصد جمعیت کل کشور است. با توجه به این میزان جمعیت ناچاریم توجه ویژه ای به موضوع شهرسازی در استان تهران داشته باشیم.

شربیانی با اشاره به سرعت فزاینده رشد شهری در تهران، خاطرنشان کرد: در سال 35 در استان تهران هفت شهر داشتیم که در سال 95 به 44 شهر رسید . امسال تهران 49 شهر دارد که نشان دهنده سرعت فزاینده شکل گیری نقاط شهری است. 60 نقطه این ظرفیت را دارند که تبدیل به شهر شوند.

وی ادامه داد: با این میزان تراکم، ضرورت وجود قوانین و مقررات مشترک در کل استان تهران و همچنین هم افزایی کل شهرها و انتقال تجارب آنها احساس می شود.

شربیانی با بیان اینکه در دوره قبلی اجلاسیه در شهرهای بزرگ شکل گرفت که ریاست آن با تهران بود، گفت: در بهمن ماه نیز جلسه آن در تبریز برگزار شد که مهدی عباسی عضو شورای اسلامی شهر تهران، ریاست آن را بر عهده گرفت. در استان تهران نیز قصد اجلاس این مجمع را داریم که با شورای فرادستی استان تهران هماهنگی های لازم انجام شده و دوم خردادماه در ایوان ری با حضور روسای کمیسیون های معماری و شهرسازی شوراهای اسلامی استان تهران برگزار خواهد شد.

شکل گیری شبکه فعالیت های مشترک بین کمیسیون های معماری استان تهران

وی افزود: ما به دنبال شکل گیری شبکه فعالیت های مشترک بین کمیسیون های معماری استان هستیم و همچنین می‌خواهیم بسترسازی برای تبادل تجربیات را در خصوص مسائل مختلف فراهم کنیم که می تواند تهدیدها را به فرصت تبدیل کند.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران گفت: شهرها بر حول قوانین و دستور العمل ها و ابلاغیه های شهرسازی و نمای آنها در حوزه موضوعات معماری شکل می گیرند که این موضوع از حیث قوانین مبتنی بر کیفیت بخشی به زندگی شهروندان در شهرهای ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است و می خواهیم با ایجاد این مجمع آن را تقویت کنیم که منجر به ارتقاء کیفیت زندگی مردم خواهد شد.

وی با بیان اینکه معماری و شهرسازی مختلفی را در نقاط مختلف شهر تهران شاهد هستیم، تصریح کرد: مشکلات خاصی به استان تهران در این خصوص تحمیل شده که با همکاری این کمیسیون ها به دنبال آن هستیم که به این مشکلات بپردازیم.

نایب رئیس و مخبر کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه شش هزار و 100 هکتار بافت فرسوده و هشت هزار و 700 هکتار بافت ناپایدار در تهران وجود دارد، یادآور شد: 4.5 میلیون نفر از جمعیت 12 میلیون نفری تهران در این مناطق زندگی می‌کنند. با توجه به این آمار سکونتگاه های غیررسمی و بافت فرسوده مورد اهمیت است.

وی با تأکید بر اینکه بانکها و دولت باید مشوق ها را ایجاد کرده و مدیریت شهری تسهیل گر باشند، خاطرنشان کرد: تهران تعداد قابل توجهی نماینده در مجلس شورای اسلامی دارد. اعتقاد داریم که باید حلقه وصل نهادها و سازمان ها در استان تهران باشیم.

شربیانی با اشاره به تشکیل شورای نظارت بر گسترش شهر تهران در گذشته با حضور وزرا و بالاترین مقام اجرایی دولت وقت، گفت: در این شورا به دنبال این بودند که گسترش شهر تهران قاعده مند پیش برود اما تعطیل شد. یکی از پیگیری های مجمع، احیای شورای نظارت بر گسترش شهرها خواهد بود. باید یک مجمع جهت جلوگیری از گسترش های بی قاعده تشکیل شود که امیدواریم با برگزاری مجمع، شورای نظارت شکل بگیرد.

وی همچنین تصریح کرد: ما باید بتوانیم در مرحله اول مدیریت درستی را در حریم ها و محدوده شهری تهران ایجاد کنیم. از هم گسیختگی در تدوین قوانین معماری و شهرسازی باعث شده با تعارض بین بخشداری ها، فرمانداری ها و شهرداری حرائم را از دست بدهیم. یکی از مشکلات اصلی تهران موضوع حرائم شهری است.

شربیانی با بیان اینکه چالش هایی در حوزه بازآفرینی وجود دارد، گفت: رشد فزاینده، مسائل و مشکلات شهر تهران،گسترش قارچ گونه تهران و مشکلات قانونی ساختاری از جمله مسائل در زمینه بازآفرینی است که باید آن را مورد توجه قرار دهیم.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران افزود: در راستای بازآفرینی، باید بتوانیم جذابیتی را برای مردم ایجاد کنیم تا مشارکت فعالانه داشته باشند و در این زمینه تسهیلات تشویقی ایجاد کنیم و اجرای پروژه های محرک توسعه را در دستور کار قرار دهیم. برای احیای محله نفرآباد اقداماتی در گذشته انجام شده بود که مورد توجه مردم قرار نگرفت و پس از بازبینی های صورت گرفته، این اقدام شکل گرفت تا در کمیسیون ماده پنج مورد تایید قرار بگیرد تا یک طرح 30 ساله روی زمین مانده را به نتیجه برسانیم.

وی با اشاره به بافت ایرانی- اسلامی در معماری و شهرسازی، تصریح کرد: قوانین مشوق و ایجاد جذابیت برای مردم جهت ساخت و ساز به شکل بافت ایرانی-اسلامی شفاف و روشن نیست. در این زمینه در مرحله عملیات موفق نبودیم. در خصوص معماری غیر ایرانی-اسلامی خاص که منظر شهر را مورد تعرض قرار می دهد قوانینی وجود دارد و کمیته نما با همین نیت در دوره چهارم مدیریت شهری شکل گرفت. باید در زمینه این بافت نیز قوانین و بسته های تشویقی داشته باشیم که به سمت این نوع از معماری حرکت کنیم.

مهم نیست صیانت از حریم با چه نهادی باشد  مهم رعایت قانون در حریم است

شربیانی همچنین خاطرنشان کرد: در زمینه حریم در مدیریت شهری تهران، اصرارمان بر این نیست که چه نهادی آن را مدیریت کند بلکه خط قرمز ما رعایت قانون در حریم است. ما به دنبال این هستیم که تکلیف این موضوع مشخص شود.

مخبر و نایب رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه باید حریم تهران صیانت شود، تصریح کرد: تعارضی که بین شهرداری تهران و بخشداری هاست باعث می شود شاهد آشفتگی در حریم باشیم.

وی ادامه داد: موضوعات حریم در محله عباس آباد تهران در منطقه 20 نیز وجود دارد و باعث شده که خدمات شهری در این مناطق چندان جاری و ساری نباشد.

شربیانی همچنین تصریح کرد: نظر مدیریت شهری بر این است که فضای متورم شهر تهران برای طرح ملی جهش مسکن استفاده نکنیم. قرارگاه هایی که در شهرداری تهران تشکیل شده ناظر بر این است که در فضای بافت فرسوده و ذخایر مسکن بارگذاری شده، ساخت و ساز صورت بگیرد و این تعامل بین شهرداری و دولت وجود دارد و امیدواریم بتواند گوشه ای از مشکلات حل شود.

موضوع نقاط در معرض فرونشست در صدور پروانه ساختمانی لحاظ می‌شود

وی در پاسخی در خصوص تمهیدات اندیشیده شده برای جلوگیری از ساخت و ساز در مناطق سکونتگاهی در معرض خطر فرونشست با تأکید بر اینکه فرونشست یک مشکل جدی در تهران است، گفت: استعلامات در این زمینه در حال انجام است و همه نقاطی که در خطر فرونشست و یا دیگر خطرات هستند، مشخص می‌شوند. این موضوعات در صدور پروانه ها مورد توجه قرار می گیرند تا مشکل روی مشکل ایجاد نشود و روی گسل و مناطق دارای خطر فرونشست، مسکن ایجاد نشود.

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر تهران یادآور شد: به دنبال این هستیم در مناطقی که دچار چالش اساسی هستند، بارگذاری سکونتگاهی نداشته باشیم تا مشکلات عدیده ای ایجاد نشود. این فیلترها قبل از صدور پروانه کنترل می شود.

شربیانی با اشاره به ایجاد انسجام در توسعه سکونتگاهی و همچنین ایجاد روابط افقی و داوطلبانه بین نهادی در منطقه کلانشهری استان تهران، تصریح کرد: ایجاد مدیریت یکپارچه شهری، ایجاد منابع درآمدی پایدار و تعادل بخشی به سرانه درآمدی آنها و ایجاد ساختار قانونی برای اداره و برنامه ریزی تهران از اهداف نهایی این مجمع است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز