مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۵۰۵ دز رسید.

به گزارش مرور نیوز، تاکنون ۶۴ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۱۱۹ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۷۷۰ هزار و ۶۱۵ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۴۱۱ هزار و ۷۷۱ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۵۰۵ دز رسید.

در شبانه‌روز گذشته ۳۳ هزار و ۹۸۴ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز