مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۳۳۷ دز رسید.

به گزارش مرور نیوز، تا کنون ۶۴ میلیون و ۵۱۳ هزار و ۱۳۷ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون و ۸۱۷ هزار و ۳۷۶ نفر دُز دوم و ۲۷ میلیون و ۴۸۴ هزار و ۸۲۴ نفر نیز دُز سوم واکسن کرونا را در کشور تزریق کرده‌اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده کرونا در کشور به ۱۴۹ میلیون و ۸۱۵ هزار و ۳۳۷ دز رسید.

در شبانه روز گذشته ۱۸ هزار و ۳۷۹ دُز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز