رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه متروپل لکه سیاهی در دامان مهندسین ایجاد کرده است، اظهار کرد: باید کمیته حقیقت یاب درمورد حادثه متروپل تشکیل شود.

به گزارش مرور نیوز، امروز صبح محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران در جریان تشریح گزارش سرپرست سازمان نظام مهندسی درباره ساختمان های ناایمن در جلسه علنی امروز این شورا با اشاره به برگزاری جلسات تخصصی برای بررسی موضوع متروپل گفت: باید کمیته حقیقت یاب در این خصوص تشکیل شود و گزارش فنی به مردم ارائه دهد.

آقامیری با بیان اینکه متروپل لکه سیاهی در دامان مهندسین ایجاد کرده است، اظهار کرد: چرا با وجود ایجاد سازه های قوی، این ساختمان باید به این شکل ساخته شود و فرو بریزد.

وی با تأکید بر اینکه ما از سازمان نظام مهندسی توقعاتی داریم، یادآور شد: مهندسین باید نسبت به آیین نام های جدید سازمان به روز شوند. نبودن مجری ذیصلاح سالها مطرح شده و بارها این موضوع کنار گذاشته شده است.

آقامیری همچنین تصریح کرد: مهندسین مشاور با نظرات خود اقدام می کنند و باید بر اساس آیین نامه ها و نظارت قوی سازمان نظام مهندسی انجام شود.

وی با بیان اینکه شرکت نظام مهندسی نقش یاب در ابتدا وارد شده بود که انصراف دادند، گفت: شتاب کار در کشور ما بر اساس پول سرمایه است و باعث کاهش ایمنی می شود. در این پروژه کارفرما به لحاظ وضعیت مادی توقع داشت هرجا هر نظری داشت سازه ها ساخته شود و یا تغییر کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز