نایب رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه اقدام کارشناسی شده که در زمان پلاسکو صورت گرفت، نادیده گرفته شده است گفت: اکثر کارشناسان برجسته کشور در خصوص گزارش پلاسکو نظرات خود را اعلام کردند و متاسفانه به مقررات جدید تبدیل نشد. باید این اتفاق به عنوان یک معضل مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش مرور نیوز،‌ پرویز سروری نایب رئیس شورای شهر تهران در صحن امروز شورای شهر درباره ساختمان‌های پرخطر و ناایمن و حادثه متروپل اظهارداشت:  مهمترین ویژگی های مدیر کارآمد این است که از تهدیدها فرصت بسازد. مردم ایران داغدار هستند همانطور که در خصوص حادثه پلاسکو اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه موارد مطرح شده به صورت مقررات جدید عنوان شود چرا که در غیر این صورت نتیجه ای نخواهد داشت، گفت: این همه تخلف مقابل چشمان مهندس ناظر بسیار دردناک است. تمام طرح تغییر کرده و تمام اتفاقاتی که باید می افتاد، نیفتاده است و این هشداری است که اگر بار دیگر تکرار شود قابل اغماض نیست.

وی ادامه داد: اقدام بسیار کارشناسی شده که در زمان پلاسکو صورت گرفت، نادیده گرفته شده است. اکثر کارشناسان برجسته کشور در خصوص گزارش پلاسکو نظرات خود را اعلام کردند و متاسفانه به مقررات جدید تبدیل نشد. باید این اتفاق به عنوان یک معضل مورد توجه قرار بگیرد.

سروری با بیان اینکه وزیر کشور اصرار داشت که حادثه متروپل را زمینه اصلاح فرآیندهای غلط قرار دهیم، گفت: موضوع گزارش پلاسکو را به عنوان دست مایه قوی قرار دهیم و دوباره از صفر شروع نکنیم. گزارش پلاسکو بار دیگر از کتابخانه ها خارج شود و مورد توجه قرار بگیرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز