معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و دانشگاه تربیت مدرس تفاهمنامه همکاری منعقد کردند.

به گزارش مرور نیوز، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور و دانشگاه تربیت مدرس تفاهمنامه همکاری امضا کردند و این تفاهمنامه در راستای پیشگیری از جرم و همکاری‌های علمی و دانشگاهی منعقد شده است.

 

 

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز