طبق اعلام سازمان ثبت احوال کشور استان تهران در صدر فوتی های ثبتی در سال گذشته در میان تمام استانهای کشور قرار گرفته است.

به گزارش مرور نیوز، بر اساس داده های منتشر شده از سوی سازمان ثبت احوال کشور در سال گذشته در مجموع ۵۳۶هزارو ۱۰۹ فوتی در کشور به ثبت رسیده است که از این میان ۲۹۸ هزارو ۵۲۸ فوتی برای مردان و ۲۳۷ هزارو ۵۸۱ فوت برای زنان بوده است.

در استان تهران نیز ۸۸هزارو ۸۲۷ فوتی در سال گذشته ثبت شده است که از این تعداد ۵۰ هزارو ۲۱۷ نفر مردان و ۳۸ هزارو ۶۱۰ فوتی برای زنان ثبت شده است. در تهران برای سال گذشته در میان فوت زنان بیشترین فوت برای گروه سنی ۸۰ تا ۸۴ سال با ۵ هزارو ۲۸۹ فوتی به ثبت رسیده است و برای مردان نیز بیشترین میزان فوتی ثبت شده در گروه سنی ۸۰ تا ۸۴ سال با ثبت ۵ هزارو ۵۹۷ فوتی بوده است.

به این ترتیب استان تهران در صدر فوتی های ثبتی در سال گذشته در میان تمام استانهای کشور قرار گرفته و پس از آن استان خراسان رضوی با ۴۳ هزارو ۹۱۵ ثبت فوت و استان اصفهان با ثبت ۳۵ هزارو ۲۴۷ فوت در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند.

در استان خراسان رضوی نیز از ۴۳ هزارو ۹۱۵ ثبت فوت در سال گذشته ۱۹ هزارو ۸۵۷ فوت مربوط به زنان و ۲۴ هزارو ۵۸ نفر مربوط به مردان بوده است؛ همچنین برای استان اصفهان نیز با ثبت ۳۵ هزارو ۲۴۷ فوت در سال گذشته ۱۵ هزارو ۵۰۷ فوت برای زنان و ۱۹ هزارو ۷۴۰ فوت برای مردان به ثبت رسیده است.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز