معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با ارسال پیامکی اعلام کرد "ربا دهنده، رباگیرنده و واسطه به حبس، جزای نقدی، رد مال اضافی و... محکوم می شوند."

به گزارش مرور نیوز، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی پیامکی به شهروندان اعلام کرد: "به موجب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، چنانچه شرط شود پول یا کالا با شرط اضافه به قرض دهنده بازگردانده شود، این عمل ربا بوده و ربادهنده، رباگیرنده و واسطه به حبس، جزای نقدی، رد مال اضافی و... محکوم می شوند."

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز