سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: لیست مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده در سایت وزارت بهداشت قرار داده خواهد شد.

به گزارش مرور نیوز، سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: لیست مراکز واکسیناسیون تا ۴۸ ساعت آینده در سایت وزارت بهداشت قرار داده خواهد شد و مردم می‌توانند به این مراکز مراجعه کنند.

شیراوژن گفت: حتما توصیه می‌شود افرادی که شش ماه از تزریق واکسن آن‌ها گذشته است به دلیل افت سطح ایمنی برای تزریق دوز یادآور مراجعه کنند.

به گفته سخنگوی ستاد مقابله با کرونا نوع واکسنی که مردم تزریق می کنند می تواند به پیشنهاد مرکز بر اساس سن و واکسن های قبلی تزریق شده متفاوت باشد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز