ثبت نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ آغاز شد.

به گزارش مرور نیوز، ثبت نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ از امروز شنبه ۲۹ مردادماه آغاز شد.

ثبت نام نقل و انتقالات و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی از طریق سایت نقل و انتقالات دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ( منادا) از ۲۹ مردادماه به مدت دوهفته تا 12 شهرریور ادامه خواهد داشت و مدت مذکور قابل تمدید نخواهد بود.

متقاضیان می توانند برای ثبت نام به سامانه منادا به نشانی http://monada.iau.ir مراجعه کنند.  

با توجه به اینکه تمامی مراحل فرآیند رسیدگی به درخواست های نقل و انتقال و میهمانی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است، متقاضیان باید از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی خودداری کنند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز