وزیر آموزش و پرورش آخرین وضعیت دانش آموزان بازداشتی در پی وقایع اخیر را تشریح کرد.

به گزارش مرور نیوز ، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش گفت:در پاسخ به این سوال که در حوادث اخیر آیا دانش‌آموزش بازداشتی هم داریم گفت: دانش آموزی در زندان نداریم.

وی در پاسخ به اینکه جدای از زندان، آیا دانش آموزی داریم که در بازداشت باشد ؟گفت: دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند برای بحث اصلاح و تربیت است که در مرکز روان شناسی هستند و دوستان کارشنان کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصلاح به محیط مدرسه برگردند.

نوری در پاسخ به این سوال که تعداد دانش آموزان بازداشتی چند نفر است؟گفت: تعدادشان زیاد نیست و اینقدری نیستند. نمی توانم آمار دقیقی از تعدادشان بدهم.

وی در پاسخ به اینکه پس در جریان اعتراضات خیابانی دانش آموزان بازداشتی هم داریم گفت: در این شرایط و مرحله ممکن است این دانش آموزان به شخصیت‌های ضداجتماعی تبدیل شوند که می خواهیم آنها را اصلاح کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز