شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۷۰ قرار گرفته و هوای تهران در مرز آلودگی است.

 به گزارش مرور نیوز، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر  روی عدد 70 قرار گرفته و کیفیت هوای تهران قابل قبول است.

همچنین طی 24 ساعت گذشته این شاخص بر روی عدد 94 قرار داشت و هوای تهران در مرز آلودگی بود.

تهران از ابتدای سال 2 روز هوای پاک، 112 روز هوای قابل قبول، 81 روز هوای ناسالم برای افراد حساس جامعه، 8 روز ناسالم برای همه افراد، یک روز بسیار ناسالم، ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز