مدیر زندان قزلحصار تاکید کرد: همه اخبار منتشر شده در رسانه های معاند و شبکه‌های مجازی تکذیب می‌شود چرا که زندان قزلحصار امن و امان است.

به گزارش مرورنیوز، کمالی، مدیر زندان قزلحصار با اعلام این خبر گفت: آزمایش‌های سامانه‌های امنیتی زندان‌ها در تمام دنیا، امری متداول است و به صورت نوبتی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه زندان قزلحصار از امنیت کامل برخوردار است، اظهار داشت: همه اخبار و اطلاعاتی که در رسانه های معاند و شبکه‌های مجازی منتشر شده است، تکذیب می‌شود و اعتباری ندارد.

مدیر زندان قزلحصار درباره مبنی بر وضعیت فعلی زندان و زندانیان تصریح کرد: این زندان در امنیت کامل به سر می‌برد و هیچ مشکلی ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز