عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: اگر تنها از یک زاویه به عملکرد درآمدی شهرداری نگاه نکنیم می بینیم که این عملکرد نکات خوبی هم داشته، نظیر اینکه شهرداری برای پرداخت حقوق ملک نفروخته، یا اینکه عملکرد درآمدی شهرداری در 6 ماه نخست 10 درصد نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل افزایش داشته است.

به گزارش مرور نیوز، احمد صادقی در نود و نهمین جلسه شورا و پس از ارایه گزارش خزانه دار شورا در خصوص عملکرد درآمدی شهرداری در شش ماه نخست سال گفت: برای تحلیل داده ها باید از زوایای مختلف به موضوع نگاه کنیم لذا جا دارد شورا برای تحلیل داده  همانطور که ایرادات را می گوید مواردی که نسبت به گذشته و عملکرد موجود قابل تقدیر و تحسین هست را نیز ذکر کند. 

صادقی در ادامه افزود: اگر این عملکرد نسبت به سال 1400  و یعنی  دچشش ماه نخست را مقایسه کنیم می بینیم شهرداری  10 درصد درآمد بیشتر کسب کرده است. به طوری که در سال جاری شهرداری  18 هزار میلیارد تومان توانسته در شش ماه نخست درامد کسب کند که بالغ بر 40 درصد بودجه می شود و این در حالی است که در سال قبل و در مدت مشابه ما 17 هزار میلیارد تومان درامد داشتیم که بالغ بر 30 درصد بودجه بوده است، یعنی شهرداری در مقایسه مدت مشابه با سال قبل 10 درصد افزایش عملکرد درآمدی داشته است.

رییس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران همچنین افزود: اگر نسبت به بودجه  50 هزار میلیارد تومانی نیز نگاه کنیم  در 6 ماه اول می بایست  25 هزار میلیارد تومان کسب می شده  که 18 هزار میلیارد تومان کسب شده یعنی بالغ بر 74 درصد و لذا نکته این است که می توانیم با این عینک هم به تحلیل بودجه نگاه کنیم.   

احمد صادقی در ادامه افزود: این عملکرد بودجه ای نشان می دهد شهرداری برای پرداخت حقوق ملک نفروخته چون که واگذاری درامد های سرمایه ای کمتر از  3 درصد بوده و این عدم توفیق هم نیست چرا که املاک شهرداری به عنوان دارایی های شهر است و می تواند برای پروژه های بزرگ که در آینده ای نزدیک شروع خواهد شد و فایده اش برای شهر و شهروندان است، به کار آید.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز