خوشبختانه همکاران دانشگای و اساتید ما خودشان مسیر آموزش خود را پیش می گیرند، مطالبات دانشجویان هم باید شنیده شود و موظف هستیم به آنها پاسخگو باشیم و در حد توان شرایطی را مهیا کنیم که جامعه دانشگاهی در پیرفت علم و فناوری اثربخش تر از گذشته باشند.

به گزارش مرور نیوز، محمدعلی زلفی گل در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره وضعیت اخیر دانشگاه های کشور اظهار کرد: طبیعی است که شور و نشاط دانشجویی در عرصه سیاسی و فرهنگی و اجتماعی ظهور  و بروز داشته باشد. خوشبختانه همکاران دانشگای و اساتید ما خودشان مسیر آموزش خود را پیش می گیرند، مطالبات دانشجویان هم باید شنیده شود و موظف هستیم به آنها پاسخگو باشیم و در حد توان شرایطی را مهیا کنیم که جامعه دانشگاهی در پیرفت علم و فناوری اثربخش تر از گذشته باشند.

وی درباره نحوه برگزاری کلاس های دانشگاه ها خاطرنشان کرد: کلاس ها حضوری است مگر در موارد خاصی که شرایط خوابگاهی خاصی وجود داشته باشد، در غیر اینصورت کلاس های مجازی نیست.

زلفی گل همچنین درباره کلاس های دانشگاه شریف بیان کرد: کلاس های دانشگاه شریف حضوری است، اما برای ورودی های جدید  با توجه به امکانات وشرایط خاص تاکنون مجازی بوده و خود شورا و هیات رئیسه  دانشگاه شریف درباه نوع برگزاری این کلاس ها در آینده تصمیم گیری می کند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز