رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران گفت: کی از مخاطرات استان تهران که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرید ولی از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع فرونشست زمین است.

به گزارش مرور نیوز، علاءالدین ازوجی عصر سه شنبه در در سخنانی اظهار داشت: یکی از مخاطرات استان تهران که متأسفانه کمتر مورد توجه قرار می‌گیرید ولی از اهمیت بالایی برخوردار است، موضوع فرونشست زمین است.

وی موضوع آشکار سازی میزان فرونشست با بکارگیری تصاویر ماهواره‌ای و تکنیک‌های تداخل سنجی راداری در محدوده آبخوان استان تهران را یکی از مطالعات مهم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران بیان کرد که در مدت چهار سال به نتیجه رسید.

ازوجی عوامل طبیعی شامل تغییرات اقلیمی و عوامل انسانی شامل افزایش جمعیت و استفاده بیشتر از منابع طبیعی و برداشت بی رویه از منابع آب‌های زیر زمینی که موجب فرونشست زمین می‌شود را از نتایج این مطالعه برشمرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران یادآور شد: فرونشست زمین در تهران، خیلی بیشتر از استاندارد جهانی است و سکونتگاه‌ها و زیرساخت‌های شهری در معرض خطر فرونشست با مخاطرات جدی روبرو خواهد شد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، کاهش حاصلخیزی خاک، گسترش بیابان و سیلابی شدن و کاهش استحکام سازه‌ها، آسیب پذیری شبکه‌های زیرساخت حامل انرژی و حمل و نقل را از جمله مخاطراتی بیان کرد که در حوزه‌های «کالبدی»، «اقتصادی»، «محیطی» و «اجتماعی» با آن مواجه هستیم.

ازوجی محدود یا ممنوعیت استخراج آب‌های زیر زمینی، برنامه‌ریزی توسعه شهری با احتساب شاخص‌های فرو نشست زمین در مناطق، کنترل نرخ توسعه در نواحی فرونشست، تغییر الگوی کشت و توسعه کشاورزی با امکانات منطقه و تناسب اراضی، رها کردن آب در مسیر طبیعی خود برای تقویت سفره‌ها زیر زمینی، آگاه سازی عمومی و پایش پیوسته نرخ فرونشست را به عنوان پیشنهاد در صحن شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران بیان کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز