خسوف در ساعت ۱۳:۴۶ دقیقه به وقت ایران کامل شد و در ۱۷:۲۶ دقیقه به وقت ایران پایان می‌یابد. این آخرین خسوف کامل ۲۰۲۲ خواهد بود.

به گزارش مرور نیوز، خسوف در ساعت ۱۳:۴۶ دقیقه به وقت ایران کامل شد و در ۱۷:۲۶ دقیقه به وقت ایران پایان می‌یابد. این آخرین خسوف کامل ۲۰۲۲ خواهد بود.

 

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز