با حکم سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کل کشور، سردار رضا بنی اسدی فر رئیس پلیس پیشگیری فراجا شد.

به گزارش مرور نیوز، با حکم سردار حسین اشتری فرمانده انتظامی کل کشور، سردار رضا بنی اسدی فر رئیس پلیس پیشگیری فراجا شد.

گفتنی است که سردار بنی اسدی فر پیش از این جانشین رئیس پلیس پیشگیری فراجا بود. همچنین سردار مهدی معصوم بیگی که پیش از این رئیس پلیس پیشگری فراجا بود، رئیس بازرسی کل فراجا شد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز