بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوششهای صنعتی تهران در حالی برگزار شد که در برخی غرفه‌ها شاهد کشف حجاب متصدیان غرفه ها بودیم.

به گزارش مرورنیوز، بیست و دومین دوره نمایشگاه بین المللی رنگ، رزین و پوششهای صنعتی تهران در حالی برگزار شد که در برخی غرفه‌ها شاهد کشف حجاب متصدیان غرفه ها بودیم.

کشف حجاب در نمایشگاه بین المللی تهران

کشف حجاب در نمایشگاه بین المللی تهران

کشف حجاب در نمایشگاه بین المللی تهران