بر اساس اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و طبق آخرین به‌روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی همانند هفته‌های گذشته صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از سه شهر به دو شهر کاهش یافت.

به گزارش مرور نیوز، طبق اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به‌روز رسانی‌ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته‌های گذشته صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی نیز از سه به دو شهر کاهش یافت.

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۹۴ به ۹۵ شهر رسید و تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز در عدد ۳۵۱ شهر ثابت ماند.

بر این اساس درحال حاضر، شهر قرمز کرونایی در کشور وجود ندارد. در عین حال دو شهر در وضعیت نارنجی، ۹۵ شهر در وضعیت زرد و ۳۵۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

کرونا