تعدادی از آموزشگاه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم تامین هزینه‌های جاری تعطیل شدند.

به گزارش مرور نیوز، اتحادیه صنف آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران اعلام کرد:نرخنامه آموزشگاه‌های رانندگی استان تهران در پایه سوم پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی آن وزارتخانه و با حضور نمایندگان سازمان حمایت، از تاریخ ۱ فروردین سال ۱۴۰۰ تا امروز هیچگونه افزایش و تغییری نداشته است.

قابل ذکر است آخرین نرخ خدمات آموزشی آموزشگاه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۱ از مهرماه سال ۱۴۰۰ با پیگیری‌های مستمر اتحادیه، نهایتا در آخرین روز‌های اسفند سال ۱۴۰۰ با ایان اتحادیه صنفی جهت اجرا در سال ۱۴۰۱ ابلاغ می‌گردد.

آموزشگاه های رانندگی با توجه به فشارهای شدید و بالارفتن اقلام مصرفی و دستمزدهای پرسنلی و اجاره بهای محل کسبی حتی بهای مصرفی آب، برق، تلفن و...هیچگاه اقدامی در خصوص افزایش نرخ خدمات آموزشی آموزشگاه های رانندگی تا تصویب در کمیسیونهای تخصصی وزارت صمت به عمل نیاورده است.

تعدادی از آموزشگاه‌های رانندگی در سال ۱۴۰۱ به دلیل عدم تامین هزینه‌های جاری تعطیل شدند، بنابراین پشیمان شدن مراجعین و متقاضیان به آموزشگاه‌های رانندگی بواسطه عدم اطلاع از شرایط سخت آموزشگاه‌های رانندگی و عدم حضور مربیان ماهر و با تجربه که نهایتا منحبر به کندی ارائه خدمات بر اساس نرخ سال ۱۴۰۱ وزارت صمت بوده است.