بنا بر پیش بینی های هواشناسی در روز چهارشنبه انتظار می‌رود از غلظت آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت کاسته گردد.

به گزارش مرور نیوز، طبق پیش بینی سازمان هواشناسی امروز و  چهارشنبه در برخی نقاط استانهای واقع در شمال غرب ، غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران و برف پیش بینی می شود.

روز پنجشنبه این وضعیت در غرب، جنوب غرب، برخی نقاط جنوب و ارتفاعات البرز مرکزی رخ خواهد داد. بارش در استانهای جنوبی با رعد وبرق همراه خواهد بود. جمعه نیز در برخی نقاط شمال غرب و شنبه در استانهای واقع در زاگرس مرکزی و البرز مرکزی بارش پیش بینی می شود.

در روز چهارشنبه انتظار می‌رود از غلظت آلودگی هوا در شهرهای صنعتی و پر جمعیت کاسته گردد.