کارشناس هواشناسی گفت: میزان شاخص آلودگی هوا در وضعیت نارنجی قرار دارد و شهرهای تهران و البرز همچنان آلوده هستند.

به گزارش مرور نیوز، فریبا گودرزی گفت: هم اکنون هشدار سطح نارنجی برای افزایش شاخص آلودگی هوا صادر شده و امروز با توجه به پایداری جوی هوا همچنان میزان شاخص آلودگی هوا در وضعیت ناسالم برای تمامی گروه ها است‌.

به گفته کارشناس هواشناسی، در سه منطقه تهران وضعیت شاخص آلودگی در وضعیت بنفش است، به طوریکه میزان شاخص آلودگی در سه این سه نقطه به بیش از ۲۰۰ رسیده است‌.