طبق اعلام وزارت بهداشت، همچنان هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور نداریم و تعداد شهرهای با وضعیت آبی نیز از ۳۵۱ به ۳۶۹ شهر افزایش یافته است.

به گزارش مرور نیوز ، بر اساس اعلام وزارت بهداشت، بر اساس آخرین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز همانند هفته های گذشته صفر بوده و تعداد شهرهای با وضعیت نارنجی از یک شهر به سه شهر رسید.  

کرونا1

همچنین تعداد شهرهای با وضعیت زرد از ۹۳ به ۷۶ شهر کاهش و تعداد شهرهای با وضعیت آبی از ۳۵۱ به ۳۶۹ شهر افزایش یافته است.

کرونا2

بر این اساس در حال حاضر هیچ شهر قرمز کرونایی در کشور نداریم، سه شهر در وضعیت نارنجی، ۷۶ شهر در وضعیت زرد و ۳۶۹ شهر نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

کرونا3