قوه قضائیه در سال گذشته ۲۲۵ هزار دادرسی الکترونیک برگزار کرده و در سال جاری به‌طور متوسط ماهانه حدود ۲۵ هزار دادگاه الکترونیک برگزار می‌کند.

به گزارش مرور نیوز، ۲۱ آذرماه بود که محمد کاظمی فرد با بیان اینکه در ۷ ماهه ابتدایی سال جاری بیش از ۲۹۸ هزار دادرسی الکترونیک برگزار شده است، گفت: این نوع از جلسات رسیدگی که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برگزار می‌شود با استقبال خوب مردم همراه شده است.

در اجرای مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون آئین دادرسی کیفری و ماده ۲۵ آئین نامه استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی و پیرو بخش نامه‌ها و تأکیدات مسئولان عالی قوه قضائیه مبنی بر ارائه خدمات الکترونیک، انجام دادرسی الکترونیک در دستور کار دستگاه قضائی قرار دارد.

بنابر این گزارش، قوه قضائیه در سال گذشته با استفاده از همین ظرفیت ۲۲۵ هزار دادرسی الکترونیک برگزار کرده و در سال جاری به‌طور متوسط ماهانه حدود ۲۵ هزار دادگاه الکترونیک برگزار می‌کند.