وزیر آموزش و پرورش گفت: مجوز هزار دکتر معلم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان گرفته شد تا به عنوان هیئت علمی مشغول کار شوند.

به گزارش مرور نیوز، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش در سفر به مازندارن  ابراز داشت: وزارت آموزش و پرورش در حوزه طرح‌های بنیادین طرح‌های زیادی در دست اقدام دارد.

نوری با اشاره به لایحه رتبه بندی معلمان و آغاز این طرح گفت: همچنین مراکز تربیت معلم از حالت دانشگاه عادی به دانشگاه مأموریت گرا تبدیل می‌شود و مجوز هزار دکتر معلم برای ورود به دانشگاه فرهنگیان گرفته شد تا به عنوان هیئت علمی مشغول کار شوند.

وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: هزار و۳۰۰ مجوز دریافت شد در حالی در حال حاضر ۳۴۰ عضو هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان گرفته شد و از این تعداد هزار مجوز به دکتر معلمان داده شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۳ هزار نفر در طرح ثبت نام کردند، گفت: داشتن شش مهارت از جمله اخلاقی، فهم مفاهم قرآنی و نرم افزارهای کاربری از جمله شرایط جذب در دانشگاه فرهنگیان خواهد بود.