ستاد حقوق بشر در واکنش به ادعای واهی اعلام کرد که هیچ یک از بازداشت شدگان زن صحبتی را در خصوص آزار جنسی در بازدید دبیر ستاد مطرح نکرده‌اند.

به گزارش مرور نیوز، دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در واکنش به ادعاهای نرگس محمدی مبنی بر طرح مطالبی درخصوص آزار جنسی از سوی برخی بازداشت شدگان در جریان بازدید اخیر دبیر ستاد حقوق بشر از زندان زنان (قرچک)، ضمن رد این ادعا، اعلام کرد: دبیر ستاد حقوق بشر و هیات همراه در بازدید از زندان زنان، از بند بازداشت شدگان اخیر بازدید و ضمن گفتگوی کلی با آنان، با تعدادی از بازداشت شدگان نیز بطور جداگانه گفتگو کردند. در هیچ یک از این گفتگوها، مطلب و یا شکایتی درخصوص آزار جنسی مطرح نشده است که بخواهد مورد پیگیری قرار گیرد.

ستاد حقوق بشر، با توجه به این که این روزها مطالبی بدون منبع و مستندات و بصورت کلی و بی نام و نشان در برخی رسانه های خارجی و به‌صورت هدفمند در مورد آزار جنسی مطرح می شود و بعضا نیز برخی افراد در داخل با انگیزه های مختلف تلاش می کنند به این ادعاها اعتبار ببخشند، از مراجع ذیربط قضایی می خواهد تا ضمن الزام این افراد به ارائه مستندات خود، این ادعاها را با دقت تمام بررسی کرده و متناسب با نتیجه (تایید یا رد)، با قاطعیت با هر یک از عوامل برخورد کنند.

ستاد حقوق بشر ضمن این که حق شکایت از سوی آنانی که بر این باورند مورد آزار قرار گرفته اند را به‌رسمیت می شناسد، همزمان حق شکایت از افرادی که بدون مستندات مبادرت به شایعه پراکنی می کنند را برای کارکنان سازمان زندان ها و یا عوامل مجری قانون به عنوان ضابط قضایی نیز به‌رسمیت می شناسد.