مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از کاهش فاصله حرکت قطارها در خط ۳ مترو خبر داد.

به گزارش مرور نیوز، مسعود درستی اظهار کرد:  پیش از این فاصله حرکت قطارها در خط ۳ متروی تهران هر ۶ دقیقه یک قطار بود که از ابتدای دی‌ماه ۱۴۰۱ با اضافه‌شدن یک رام قطار به این خط، فاصله حرکت قطارها در ساعات پیک به ۵ دقیقه کاهش‌یافته است. 

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: بنا به درخواست شهروندان و مسافران و با هدف کاهش ازدحام مسافری در ایستگاه‌های تقاطعی مانند تئاتر شهر و... این کاهش فاصله حرکت قطار با افزایش ۳۰ حرکت مسافری در ساعات پیک در این خط انجام شده است.