اوقات شرعی به افق تهران جمعه 16 دی ۱۴۰۱ اعلام شد.

به گزارش مرور نیوز،  اوقات شرعی به افق تهران جمعه 16 دی ۱۴۰۱ اعلام شد.

 

اذان صبح ۰۵:۴۵
طلوع آفتاب ۰۷:۱۵
اذان ظهر ۱۲:۱۰
غروب آفتاب ۱۷:۰6
اذان مغرب  ۱۷:۲6
نیمه شب شرعی ۲۳:۲۵