با حکم مقام معظم رهبری «سردار احمدرضا رادان» به سمت فرمانده کل انتظامی کشور منصوب شد.

به گزارش مرور نیوز، سردار رادان که متولد سال ۴۲ در اصفهان است از سال ۷۶ تا ۷۹ فرمانده انتظامی کردستان، ۷۹ تا ۸۲ فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان و ۸۲ تا ۸۵ فرمانده انتظامی خراسان بوده است.

وی از سال ۸۵ تا ۸۷ فرماندهی انتظامی تهران بزرگ و سپس از سال ۸۷ تا ۹۳ جانشین فرماندهی کل انتظامی کشور بوده است.

سردار رادان از سال ۹۳ تاکنون نیز در جایگاه ریاست مرکز مطالعات راهبردی فراجا مشغول به فعالیت بوده است که امروز بعد از هشت سال پایان دوره فرماندهی سردار اشتری به سمت فرماندهی کل انتظامی کشور منصوب شد.