بنابر اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته نزدیک به ۸ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

به گزارش مرورنیوز، تا کنون ۶۵ میلیون و ۱۶۰ هزار و ۷۸۸ نفر دوز اول، ۵۸ میلیون و ۵۶۹ هزار و ۱۰۵ نفر دوز دوم و ۳۱ میلیون و ۴۶۰ هزار و ۱۹۸ نفر، دوز سوم و بالاتر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۱۵۵ میلیون و ۱۹۰ هزار و ۹۱ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۷ هزار و ۸۹۷ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.