در فضای مجازی تصویری از پیامک هشدار حجاب و پوشش در مجموعه انقلاب که پر از غلط املایی است پربازدید شد.

به گزارش مرور نیوز، در فضای مجازی تصویری از پیامک هشدار حجاب و پوشش در مجموعه انقلاب که پر از غلط املایی است پربازدید شد.

هشدار حجاب