در توضیحات تکمیلی مرکز رسانه قوه قضاییه در مورد پرونده اکبر طبری آمده است که تعیین مبلغ وثیقه طبری صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می‌باشد.

به گزارش مرور نیوز، مرکز رسانه قوه قضاییه در مورد پرونده اکبر طبری توضیحات تکمیلی را صادر کرد: تعیین مبلغ وثیقه طبری صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با آزاد کردن محکوم ندارد.

مرکز رسانه قوه قضاییه در مورد پرونده اکبر طبری با تاکید بر اینکه وی همچنان در زندان و حال سپری کردن دوران محکومیتش است، توضیحات تکمیلی را منتشر کرد: شعبه هم عرض میزان قرار وثیقه قبلی اکبر طبری که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.

گفتنی است که از صبح امروز برخی منابع مدعی شدند اکبر طبری با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه بعد از ارجاع پرونده از دیوان عالی کشور به شعبه هم عرض این پرونده مجددا رسیدگی و‌ دادگاه ، میزان قرار وثیقه قبلی که ۱۰۰ میلیارد تومان بود را افزایش و به ۳۰۰ میلیارد تومان تغییر داده است.

این گزارش حاکی است تعیین مبلغ وثیقه صرفا جهت استفاده از امکان قانونی مرخصی محدود زندانی ها می باشد و ارتباطی با ازاد کردن محکوم ندارد و حکمی در مورد آزاد شدن اکبر طبری صادر نشده است و این محکوم هم اکنون در زندان در حال طی دوران محکومیتش می باشد.