مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: گونه‌های گیاهی که در جهت تولید اکسیژن و تلطیف هوا مؤثر باشند و گیاهان بومی و مقاوم به کم آبی در منازل شهروندان کاشته می‌شوند.

به گزارش مرور نیوز، علی محمد مختاری مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران با اشاره به کاشت درخت در منازل شهروندان گفت: هریک از شهروندان می‌توانند از طریق سامانه ۱۳۷، کلینیک‌های گل و گیاهی که در سطح مناطق ۲۲ گانه وجود دارند و همچنین از طریق مرکز مشاوره گل و گیاه درخواست کاشت گل و گیاه مثمر یا غیر مثمر بدهند.

وی ادامه داد: بر اساس این برنامه هریک از شهروندان می‌توانند گونه‌های گیاهی یا درخت میوه خود را مشخص کنند و سپس کارشناسان شهرداری نسبت به غرس درخت رایگان در خانه شهروندان اقدام می‌کنند.

مختاری با اشاره به گونه‌های گیاهی که در منازل شهروندان غرس می‌شود بیان کرد: گونه‌های گیاهی که در جهت تولید اکسیژن و تلطیف هوا مؤثر باشند و گیاهان بومی و مقاوم به کم آبی در منازل شهروندان کاشته می‌شود و هدف ما از این کار این است که در کنار توسعه کمربند سبز تهران بتوانیم در داخل خانه‌های شهروندان نیز فضای سبز را ایجاد کنیم.

مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهرداری تهران تصریح کرد: کاشت درخت رایگان در منازل شهروندان از ابتدای دی ماه آغاز شده است و تا ۱۵ اسفندماه و روز درختکاری ادامه دارد.

وی درباره توسعه کمربند سبز پیرامون تهران اظهار کرد: تا پایان در ۱۱ نقطه از پیرامون شهر تهران و به میزان ۱۵۰۰ هکتار کمربند سبز اطراف شهر تهران توسعه می‌یابد.