کارشناس هواشناسی گفت: در حال حاضر کلان شهر تهران، البرز درگیر آلودگی هوا هستند و همزمان با افزایش شاخص آلودگی هوا هموطنان از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند.

به گزارش مرورنیوز، خانم فریبا گودرزی گفت: در حال حاضر شاخص آلودگی هوا   به عدد ۱۵۳ رسیده که برای تمامی گروه های سنی ناسالم است  با افزایش شاخص آلاینده های جوی شاهد افزایش آلودگی هوا هستیم.

به گفته کارشناس هواشناسی، با سرد شدن هوا و  کاهش دما این پدیده در کلان شهرها ادامه دارد و در حال حاضر کلان شهر تهران، البرز  درگیر آلودگی هوا هستند. همزمان با افزایش شاخص آلودگی هوا هموطنان از ترددهای غیر ضروری پرهیز کنند.