آموزش و پرورش اعلام کرد به علت بارش برف مدارس ابتدایی مناطق ۱ تا ۵ تهران غیرحضوری شد.

به گزارش مرور نیوز، آموزش و پرورش اعلام کرد: به علت بارش برف نوبت صبح تمام مقاطع مدارس شهرستانهای فیروزکوه، دماوند، پردیس، لواسانات، رودبار، قصران و مدارس مقطع ابتدایی شهر تهران در مناطق ۱ تا ۵ امروز غیرحضوری است.