معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر لزوم پایبندی همگانی به قوانین مربوط به حفظ اراضی ملی گفت: قوه قضائیه از اقداماتی که منجر به حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال شود،حمایت می‌کند.

به گزارش مرور نیوز، حجت‌الاسلام محمد مصدق، معاون اول قوه قضائیه در گردهمایی سراسری نمایندگان حاکم شرع و مدیران جهاد کشاورزی و امور اراضی کشور بر لزوم پایبندی همگانی به قوانین مربوط به حفظ اراضی ملی و حقوق بیت‌المال تاکید کرد.

در این همایش معاون اول قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات انجام شده در زمینه حفظ حقوق بیت‌المال ازجمله در حوزه اراضی گفت: در این گونه همایش‌ها باید یک‌ارزیابی دقیق از عملکردمان داشته باشیم تا در آینده بتوانیم بهتر عمل کنیم.

حجت‌الاسلام مصدق با اشاره به اهمیت موضوع زمین در کشور اذعان کرد: در سال تولید دانش بنیان هستیم، از این رو باید در حوزه‌های مختلف از جمله برای تضمین امنیت غذایی، تولید ثروت، جلوگیری از گسترش بی‌ضابطه شهرها و آثار آن تلاش مضاعفی داشته باشیم.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اصول مصرح قانونی گفت: هرگونه اقدامی که منجر به تخریب زمین شود، غیرقانونی و باعث به وجود آمدن مشکلات زیست محیطی می‌شود، بر این اساس نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم.

حجت‌الاسلام مصدق حفاظت از اراضی را امری مهم دانست و افزود: باید تمام آحاد جامعه بدانند که زمین مال همه و فرزندان ما و نسل آینده است بنابراین اهمیت این موضوع باید برای افکار عمومی تشریح شود.

معاون اول قوه قضائیه بیان کرد: پیشنهاد می‌کنم یک کارگروه و هیأت اندیشه‌ورز برای بررسی قوانین مرتبط با اراضی تشکیل شود و قوه قضائیه نیز پای کار است و از اقداماتی که منجر به حفاظت از اراضی ملی و حقوق بیت‌المال شود، حمایت کامل خواهد کرد.

معاون اول قوه قضائیه افزود: حرکت ما برای حفاظت از اراضی، نیازمند یک برنامه دقیق و مدون است تا ضمن اعمال نظارت بر اراضی واگذار شده، از تصرف اراضی جدید پیشگیری به عمل آید.

حجت‌الاسلام مصدق با اشاره به سند تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: یکی از مهم‌ترین راهبردهای دستگاه قضائی ارتقا دانش تخصصی قضات است و در این زمینه همگام با تخصصی کردن رسیدگی‌ها و دادگاه‌ها، به‌دنبال دانش‌افزایی در دستگاه قضائی هستیم.