حجم ویدیو: 2.83M | مدت زمان ویدیو: 00:00:32

به گزارش مرور نیوز، خبرنگار تبریزی توسط علی باغبان نایب رئیس شورای شهر تبریز سیلی خورد.